Web Client
 

Do hệ thống thư điện tử được cập nhật lên phiên bản mới, một số trường hợp trình duyệt lưu lại lịch sử nên không click được vào soạn thư mới và đính kèm file được. Để khắc phục vui lòng thực hiện theo hướng dẫn TẠI ĐÂY
Trân trọng./.

Chịu trách nhiệm quản lý : Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ : Tầng 8, Trụ sở liên cơ quan số 2, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại hỗ trợ kỹ thuật 24/7 : 033 3533338
Hướng dẫn sử dụng Thư điện tử